Language:
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Toet dakdekkers

  Meer dan 20 jaar ervaring

  Asbest

  Oudere gebouwen, loodsen en stallen kunnen allerlei vormen van asbest bevatten. Zolang de asbest goed in een ander materiaal wordt vastgehouden kan dit geen kwaad,maar zodra erin geboord of gezaagd wordt komen er vezels vrij die gemakkelijk door de lucht gaan zweven.

  Het inademen van vezels kan kankerverwekkend zijn. Het werken met asbest is een klus voor de SC-530 en SC-540 gecertificeerde dakdekker.  Wij zullen met beschermende maatregelen tewerk gaan om de risico’s voor ons en u en de omgeving ui tesluiten


  Veiligheid voorop

  Risico’s

  Met het oog niet waar te nemen asbestvezels kunnen ingeademd worden en in de longen terecht komen. Gelukkig zijn kleine hoeveelheden niet gelijk bedreigend. Echter, mensen die langdurig aan asbest worden blootgesteld lopen een hoger risico op gerelateerde ziektes.

  Veiligheid

  Om risico’s te beperken tijden het werken met asbest worden speciale maskers gebruikt en beschermende pakken. Waar nodig worden ook maatregelen getroffen om ook de omgeving te beschermen. Wij werken dan alleen ook met gecertificeerde mensen.